Werk in uitvoering

20 mei 2015

Werk aan de weg !!

De laatste echte werkzaamheden en dan is het nieuwe natuurlijk speelterrein echt af !!
A.s. dinsdag 26 mei wordt de straat van de Klokbeker gedeeltelijk afgesloten voor werkzaamheden aan de straat. Er zal bij de oversteek (tussen de uilen) van het speelterrein en de klokbeker een wegversmalling komen. Hiermee wordt de snelheid afgeremd van de auto's in de Klokbeker en dus kunnen kinderen veiliger oversteken.

 

10 april 2015

Door de regen en stormen van de laatste tijd heeft het werk een week stil gelegen. Vandaag echter is het gras ingezaaid!!
De heren van Hoornstra hebben met inzaaimachine alles keurig ingezaaid. En met dit lekkere zonnetje zal het gras flink kunnen groeien. Nu nodigt het zonnetje ook uit om lekker te spelen, onvermijdelijk natuurlijk. Wel vragen we jullie om wat voorzichtigheid zodat het gras in ieder geval een kans krijgt om te groeien.

 

23 maart 2015

Vandaag is een begin gemaakt met het verharden van de wandelpaden. Er komt een half verharding op wat grauwacke heet.

En we hebben er nieuwe bordjes bij. Honden mogen niet in de speeltuin poepen.

 

21 maart 2015

Eindelijk!!! BOOMPLANTDAG.

Wat een geweldige dag en wat een geweldige opkomst. Zie hier hoe het allemaal gegaan is.

 

13 maart 2015

Nog altijd rijden er machines van Hoornstra door de wijk. Verplaatsen van zand en stenen zodat alles er straks picobello uit komt te zien.                 Vandaag brengen zij speelzand aan onder de Oerwoudslinger. Daarna kan de schommelkorf aan de Oerwoudslinger gemonteerd worden en kunnen kinderen eindelijk in de langverwachte oerwoudslinger spelen .

Er zijn nog wel plekken over de wijk verspreid waar het zand nog goed moet inklinken. Daar moet het weer en de natuur zelf zijn werk even doen. Dat betekent nu dat op sommige stukken met vers neergelegd zwartzand nog wat los ligt. Bij regen kan dat een behoorlijke modderpoel opleveren waar je met een voet in kan zakken. Op het moment dat die stukken ingeklonken zijn en er gras ingezaaid wordt is dat over.

De komende week zal hoornstra in samenwerking met de buitendienst van de gemeente en hoveniersbedrijf Koudenburg het terrein al voorbereiden op de boomplantdag. De volgende werkzaamheden zullen zij gaan doen:

  • Vandaag: spitten, verder opruimen van het terrein; kuilhoek gereed maken; valzand aanvullen.
  • Maandag/ dinsdag: frezen van het terrein.
  • Woensdag: plantvakken en boomlocaties uitzetten met piketten; boomgaten graven ; aanvoeren benodigd materiaal.
  • Donderdag: levering van de beplanting: opkuilen door buitendienst; buitendienst plant de grote bomen alvast met behulp van een kraan.
  • Vrijdag: afronden werkzaamheden van donderdag.
  • Zaterdag: 14.00 uur BOOMPLANTDAG gaat beginnen!!!; tekeningen zijn aanwezig; hoveniersbedrijf koudenburg begeleidt ons bij het planten;

 

 

6 maart 2015

2 weken later staan nu alle speeltoestellen op zijn plaats. De heren van Van Rosmalen Hoveniers zijn nu bezig om de evenwichtsbalken netjes te maken. De kabel moet nog in de kabelbaan. Al die kleinere klusjes om alle speeltoestellen helemaal veilig voor de kinderen te maken. Aannemersbedrijf Hoornstra is tegelijkertijd bezig met extra zand op de heuvel van de kabelbaan te storten en diverse werkzaamheden bij de talud onder de spieker. De drentse keien liggen nu nog op een grote stapel. Hoornstra en Rosmalen hoveniers zullen deze stenen over het speelterrein verspreiden. De keien worden allemaal zorgvuldig in het terrein gelegd zodat ze niet kunnen schuiven of dat er beknellingsgevaar tussen 2 keien is.

De grotere speeltoestellen zijn allen in gegoten beton vastgezet in de grond. Hier en daar zal het beton nog goed moeten uitharden. Het eerste lenteweer van komend weekend zal daar zeker goed aan doen.

 

24 februari 2015

YAHOO!!!  YAHOO!!!

De eerste speeltoestellen zijn vandaaag geplaatst!! En oooh, wat wordt het mooi. Bij de drempel aan de Klokbeker staan Uilen op totempalen. Die staan ook bij de andere uitgangen van het speelterrein. De Klauterpiramide staat, de steltpalen staan. De komende week zullen alle andere speeltoestelllen ook geplaatst worden.

 

14 februari 2015

Is het een box voor jengelende kinderen?  -> NEE
Wordt er weer gebouwd aan de Klokbeker? -> NEE
Het is de opslagplaats waar de speeltoestellen tijdelijk worden neergelegd als ze geleverd worden. In week 9 zal de leverancier de speeltoestellen hier even neerstallen totdat ze allemaal geplaatst zijn.

 

6 februari 2015

Komende week gaan aannemer Hoornstra alle laatste grondwerkklussen doen. En dan gaat het leuk worden. In week 9,10 en 11 zullen de speeltoestellen worden geplaatst. Daarna komt er een boomplantdag met alle kinderen. Pas als dat klaar is zal de halfverharding "grauwacke" in de zandpaden gelegd worden. Dit alles wordt natuurlijk afgesloten met een grootse opening medio mei 2015.

 

17 december 2014

Toch nog 1 werkje waar de aannemer nu mee bezig is voordat de winter zijn intrede doet, het taluut. Afgelopen weken was daarvoor al zand aangeleverd. Nu wordt het zand bewerkt tot een minder steile helling. Ook worden er meteen drenthse keien op verwerkt. Wordt wel heel erg mooi.

 

16 december 2014

De werkzaamheden zijn nu onderbroken en zullen na de winter worden voortgezet. De echte grondwerkzaamheden aan de heuvels is klaar. Na de winter zullen de details afgewerkt worden. Ook zal dan bekeken worden hoe en of het water goed wegloopt en of er dan aanpassingen gemaakt gaan worden. De plaatsingsdatum van de nieuwe speeltoestellen is nu nog niet bekend. Wel zal dit in het voorjaar 2015 zijn. Daarna kan de beplanting van de nieuwe bomen en struiken pas ingepland worden.

 

1 december 2014

De meeste heuveltjes (en wadi) zoals bedoeld in het ontwerp krijgen nu hun vorm. De laatste heuvels worden nu afgemaakt.

 

26 november 2014

De extra taluten naar de wandelpaden op de wal aan de N34 worden nu afgebroken. De schanskorven (extra stenen muur bovenop de wal) zijn nu al enige tijd helemaal klaar. Deze taluten waren nodig voor de graafmachines die de stenen schanskorven hebben gemaakt. Anders konden de graafmachines niet bovenop de wal komen.  Het zand wordt nu hergebruikt elders in het speelterrein.

 

21 november 2014

De paden zijn nu zo goed als klaar en gevuld. Afgelopen week heeft de aannemer flink heen en weer gesjouwd met bergen zand. Met als restultaat dat de eerste heuveltjes en de nieuwe wadi zichtbaar zijn.

 

12 november 2014

De nieuwe paden zijn nu uitgegraven. Het oude schelpenpad is uitgegraven en als ondergrond gebruikt voor de nieuwe paden. Daarover heen komt straks nog een laag half verharding van "Grauw-hakke".

 

8 november 2014

Wethouder Freek Buijtelaar en winnende schop versierder Bjorn Boerma zetten de eerste schop in de grond van het nieuwe aan te leggen speelterrein.

 

7 november 2014

Het eerste freeswerk in de grond wordt gedaan. Tevens wordt het voorbereidend werk gedaan. Het uitzetten met piketpaaltjes. Ook wordt vandaag de talud onder de spieker aangepakt. Deze zal minder stijl worden gemaakt.

 

5 november 2014

Vanmorgen is aannemer Hoornstra begonnen met het maaien van het hoge gras.

 

 4 september 2014

De werkzaamheden voor de aanleg van het nieuwe speelterrein zijn nu nog niet zichtbaar in de wijk. Wel achter de schermen. De gemeente is druk met aannemer Hoornstra om de planning voor de grondwerkzaamheden rond te krijgen. De bedoeling is om half oktober 2014 te beginnen.

Binnen 2 weken wordt er wel al begonnen met het uitbreiden van de "Schans korven" (de stenen geluidswal in ijzeren korven bovenop de wal langs de N34). Deze wordt enerzijds uitgebreid tot aan de fietsbrug, en anderzijds geheel doorgetrokken tot aan de ijsbaan.