Lidmaatschap

Lid zijn van Speeltuinvereniging Borger-West is niet alleen een kleine investering voor de speeltoestellen, maar ook een investering in elkaar als buurtbewoners en geïnteresseerden. Het jaarlijkse lidmaatschap zal voor een gedeelte aangewend voor het doorlopende onderhoud van het speelterrein. Voor het andere gedeelte kunnen wij leuke natuur educatieve activiteiten organiseren. Niet alleen grote en kleine kinderen kunnen van deze activiteiten genieten, ook de volwassenen. 

 

Het lidmaatschap bedraagt € 10,- per kalenderjaar. Bent u nog geen lid, maar wilt dat wel graag worden gebruik dan het aanmeldformulier.

Wilt u onze vereniging ondersteunen door middel van een eenmalige bijdragen? Neem dan contact op met het bestuur.

Aanmeldformulier Speeltuinvereniging Borger West Oktober 2023

Jaarvergadering 31 mei 2023 voor leden

De notulen inclusief het jaarverslag zijn voor leden opvraagbaar bij de secretaris.

 

Jaarvergadering 18 mei 2022 voor leden

De notulen inclusief het jaarverslag zijn voor leden opvraagbaar bij de secretaris

 

Jaarvergadering 18 mei 2021 voor leden

De notulen inclusief het jaarverslag zijn voor leden opvraagbaar bij de secretaris.

 

Jaarvergadering 23 juni 2020 voor leden

De notulen inclusief het jaarverslag zijn voor leden opvraagbaar bij de secretaris.

 

Jaarvergadering 14 mei 2019 voor leden

De notulen inclusief het jaarverslag zijn voor leden opvraagbaar bij de secretaris.

 

Jaarvergadering 24 april 2018 voor leden

De notulen inclusief het jaarverslag zijn voor leden opvraagbaar bij de secretaris.

 

Jaarvergadering 11 april 2017 voor leden

De notulen inclusief het jaarverslag zijn voor leden opvraagbaar bij de secretaris.

 

Jaarvergadering 26 april 2016 voor leden

Op 26 april 2016 was onze allereerste jaarvergadering geweest in het IJbaangebouwtje in onze wijk. Heel leuk om te zien hoe veel we de afgelopen 2 kalenderjaren hebben gedaan. (2014 + 2015).
De notulen inclusief het jaarverslag zijn voor leden opvraagbaar bij de secretaris.

 

Privacy verklaring