Lidmaatschap

Lid zijn van Speeltuinvereniging Borger-West is niet alleen een kleine investering voor de speeltoestellen, maar ook een investering in elkaar als buurtbewoners en geïnteresseerden. Het jaarlijkse lidmaatschap zal voor een gedeelte aangewend voor het doorlopende onderhoud van het speelterrein. Voor het andere gedeelte kunnen wij leuke natuur educatieve activiteiten organiseren. Niet alleen grote en kleine kinderen kunnen van deze activiteiten genieten, ook de volwassenen. 
 

Lidmaatschap bedraagt € 10,- per kalenderjaar. Eenmalige bijdragen zijn ook van harte welkom. Uw lidmaatschap/bijdrage kan worden overgemaakt op onze rekening bij de Regiobank, rekeningnummer NL89RBRB 0943 5475 98 t.n.v. “Speeltuinvereniging Borger West” te Borger en o.v.v. uw naam + adres.

 

Privacy verklaring

 

Jaarvergadering 11 april 2017 voor leden

Op  11 april 2017 was onze tweede jaarvergadering voor leden. Dit keer bij onze voorzitter thuis aan de Trechterbeker 45. De notulen inclusief het jaarverslag zie in het menublok links op deze pagina.

 

Op 26 april 2016 was onze allereerste jaarvergadering geweest in het IJbaangebouwtje in onze wijk. Heel leuk om te zien hoe veel we de afgelopen 2 jaar hebben gedaan. In het blokje hiernaast vindt u de notulen, het jaarverslag inclusief een overzicht van alle activiteiten in 2014-2015.