Lidmaatschap

Lid zijn van Speeltuinvereniging Borger-West is niet alleen een kleine investering voor de speeltoestellen, maar ook een investering in elkaar als buurtbewoners en geïnteresseerden. Het jaarlijkse lidmaatschap zal voor een gedeelte aangewend voor het doorlopende onderhoud van het speelterrein. Voor het andere gedeelte kunnen wij leuke natuur educatieve activiteiten organiseren. Niet alleen grote en kleine kinderen kunnen van deze activiteiten genieten, ook de volwassenen. 
 

Lidmaatschap bedraagt € 10,- per kalenderjaar. Eenmalige bijdragen zijn ook van harte welkom. Uw lidmaatschap/bijdrage kan worden overgemaakt op onze rekening bij de Regiobank, rekeningnummer NL89RBRB 0943 5475 98 t.n.v. “Speeltuinvereniging Borger West” te Borger en o.v.v. uw naam + adres.

 

Aanmeldingsformulier Speeltuinvereniging December 2020
PDF – 335,3 KB

 

Jaarvergadering 14 mei 2019 voor leden

Op  14 mei 2019 was onze vierde jaarvergadering voor leden. Dit keer bij onze voorzitter thuis aan de Trechterbeker 45. Het afgelopen kalenderjaar 2018 werd besproken. De notulen inclusief het jaarverslag zijn voor leden opvraagbaar bij de secretaris.

Jaarvergadering 24 april 2018 voor leden

Op  24 april 2018 was onze derde jaarvergadering voor leden. Dit keer bij onze secretaris thuis aan de Klokbeker 8. Het afgelopen kalenderjaar 2017 werd besproken. De notulen inclusief het jaarverslag zijn voor leden opvraagbaar bij de secretaris.

 

Jaarvergadering 11 april 2017 voor leden

Op  11 april 2017 was onze tweede jaarvergadering voor leden. Dit keer bij onze voorzitter thuis aan de Trechterbeker 45. Het afgelopen kalenderjaar 2016 werd besproken. De notulen inclusief het jaarverslag zijn voor leden opvraagbaar bij de secretaris.

 

Jaarvergadering 26 april 2016 voor leden

Op 26 april 2016 was onze allereerste jaarvergadering geweest in het IJbaangebouwtje in onze wijk. Heel leuk om te zien hoe veel we de afgelopen 2 kalenderjaren hebben gedaan. (2014 + 2015)

 

Privacy verklaring